Czy Izrael naprawdę jest Bożym narodem wybranym?
 

ŻYDOWSKIE NADZIEJE I PERSPEKTYWY

 

„Cieszcie, cieszcie lud mój! mówi Bóg wasz. Mówcie do serca Jeruzalemu: ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego,  że jest odpuszczona nieprawość jego, i że wziął z ręki Pańskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje” (Izajasz 40:1, 2)

 

 

Kim są Żydzi dla Boga? Dlaczego ich wybrał? Dleczego wycierpieli tyle złego? Czy Bóg zaplanował dla nich coś jeszcze? Jak powinniśmy, jako chrześcijanie, traktować ten naród?    

                                                                                                                     

  POBIERZ PLIK W FORMACIE .PDF

 

 


 

Czy ponowne zgromadzenia Izraela jest znakiem naszych czasów, że

 

przybliżyło się Królestwo Boże?

 

 

JEDNYM Z NAJCUDOWNIEJSZYCH I NAJBARDZIEJ ZNAMIENNYCH WYPEŁNIEŃ PROROCTW w naszych czasach jest ponowne zgromadzenie Izraela w jego ojczyźnie. Zgodnie z Pismem Świętym jest to jeden z dowodów, który oznacza, że bliskie jest ustanowienie Królestwa Boże go wraz z towarzyszącymi mu błogosławieństwami dla całego świata ludzkości (Izaj. 2:2-4; Mich. 4:1-4; Łuk. 21:29-31; Rzym. 11:12, 15). Zarówno Żydzi, jak i poganie spodziewają się i mają nadzieję na ustanowienie tego Królestwa (Dan. 2:35, 44; 7:13,14,18, 22, 27; Mat. 6:10), dlatego opis znaczących wydarzeń związanych z ponownym zgromadzeniem Izraela w jego ojczyźnie, jaki jest podany w tym artykule, powinien głęboko zainteresować wszystkich.

POBIERZ ARTYKUŁ:

                                                                                                                  Sztandar Biblijny: 2013 – Nr 253 – str. 1

 

 

 
  © 2019 studencibiblijni-warszawa.pl | Tworzenie stron internetowych