Czytelnia
 

-------------------------------------------------------------------------
Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy, Mądrość jego jest niezmierzona.            Psalm 147:5

 

My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną;
Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej,

                                                                                                                          1 List do Koryntian 2:6,7
------------------------------------------------------------------------

 

Poniżej można pobrać w formacie pdf serię sześciu tomów zatytułowaną "Wykłady Pisma Świętego" zawierające szegółowe wyjaśnienia CAŁEGO PLANU BOŻEGO, od Adama do zniszczenia Szatana, pomocne podczas analizowania Pisma Świętego. Z pewnością pomogą one bardziej zrozumieć Boga i Jego charakter, tak jak nam, i wierzymy, że dzięki tym pomocom czytelnik znajdzie odpowiedzi na wiele nurtujących go pytań oraz pomogą zharmonizować niejasne i trudne nauki zawarte w Piśmie Świętym.

 

 

1. Boski Plan Wieków

 

2. Nadszedł Czas

 

3. Przyjdź Królestwo Twoje

 

4. Walka Armagiedonu

 

5. Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem

 

6. Nowe Stworzenie

 

 

 

Mamy nadzieję, że, podobnie jak bracia z Berei pochwaleni przez Apostoła za "badanie" nauk a nie przyjmowanie ich "na słowo," analizując te pozycje z Pismem Świętym w ręku wiele tematów stanie się jaśniejszych, tak jak dla nas.

 

 


Często słyszymy wokoło głosy mówiące o niesprawiedliwości Boga, Jego ograniczeniu i umiłowaniu cierpienia.

 

 

Większość tych chrześcijan nie potrafi dostrzec wspaniałości tego WIELKIEGO PLANU patrząc jedynie na czasy w jakich żyją NIE MAJĄC POJĘCIA O NADZIEJACH i OBIETNICACH jakie kiedyś moga być udziałem nas wszystkich.

 

 

Proponujemy podjęcie wyzwania, abyście analizując poniższe broszury,

omawiające wyłącznie te szczególne zagadnienia,

zastanowili się nad Planem Bożym jako nad harmonijną całością.

 

 

Dozwolenie na zło i jego związek z Boskim Planem

 

Dlaczego kochający Bóg dozwala na klęski?

 

Królestwo Boże niebiańskie i ziemskie

 

Dzień sądu

 

Jak nastanie pokój?

 

Zachowanie tożsamości przy zmartwychwstaniu

 

Czy jest nadzieja dla kogokolwiek z niezbawionych zmarłych?

 

OKUP OŚRODKIEM BOSKIEGO PLANU ZBAWIENIA

 

OKUP ZA WSZYSTKICH

 

 


 

 

Te i znacznie więcej broszur, ulotek i dzieł znajdziesz na stronie:     www.epifania.pl

 
  © 2019 studencibiblijni-warszawa.pl | Tworzenie stron internetowych