O nas
 

Jesteśmy niezależną od żadnych organizacji religijnych, niesekciarską grupą chrześcijan, którzy łączą się w celu dobrowolnej współpracy wspólnie w zborze oraz z chrześcijanami jak również osobami świeckimi wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowymi. Tworzymy w ten sposób społeczność której celem jest wzajemne budowanie wiary na gruncie jakim jest Jezus Chrystus. Nie jesteśmy związani z żadną denominacją.

 

DLACZEGO?

 

Ponieważ Jezus złożył obietnice: "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości [tego, co jest słuszne, dobre i prawdziwe]; albowiem oni [nie inni] nasyceni będą". "Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie,abędzie wam otworzone". "I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi [z grzechu, błędu, ignorancji, przesądów oraz sprzecznych i zawikłanych ludzkich teorii, wyznań i religii]" ( Mat. 5:6; 7:7, 8;Łuk. 11:9, 10; Jan 8:32 )

 

 

 

Podczas nabożeństw:

  • rozważamy różne tematy biblijne (przez analizę proroctw, historii, obietnic, napomnień, ...) mające wpływ na nasze codzienne życie duchowe, kontakt z Panem oraz pomagające zrozumieć czasy w których żyjemy;
  • podczas "badań beriańskich" rozważamy Prawdę Słowa Bożego tak, jak pochwaleni przez Apostoła Pawła Berejczycy:

 


"Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest."                                                                                                                  Dz. Ap.17:11


 

  • wpólnie modlimy się i śpiewamy hymny na chwałę Stwórcy za Jego Plan Zbawienia nas wszystkich;
 
  © 2019 studencibiblijni-warszawa.pl | Tworzenie stron internetowych